1.02 Praktijk voor Psychologie Heiloo

In de Praktijk voor Psychologie is Jolanda Keijzer werkzaam, zij is psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut en practioner EMDR. Door eerdere werkzaamheden binnen de geestelijke gezondheidszorg is er ruime ervaring in het werken met zowel volwassenen als  jeugdigen en goede bekendheid met verschillende soorten vragen en problemen.

In de praktijk wordt zowel kortdurende psychologische behandeling als langerdurende psychodynamische psychotherapie aangeboden bij klachten op het gebied van angst, somberheid, werk- of studieproblemen, spanning, trauma of moeite met sociale contacten alsook meervoudige, complexere psychische problematiek.

Het is voor de praktijk belangrijk dat cliënten, groot en klein, zich gehoord voelen en dat er samen met hen zorgvuldig gekeken wordt naar het probleem of de zorgen die er bestaan. Daarbij staat voorop dat er duidelijkheid komt over het hoe en waarom maar vooral ook dat er samen wordt gezocht naar een oplossing. Het doel is dat klachten verminderen of beter hanteerbaar worden.

Scroll naar boven
Scroll naar top