2.48 Praktijk Wajibu

Praktijk Wajibu is een praktijk voor gezins-en relatiebehandeling, in samenhang met en in verbinding met de omgeving.

Wajibu betekent in het Swahili verbintenis. Problemen en klachten staan  vaak niet op zichzelf maar zijn verbonden met en hebben hun uitwerking op verschillende levensgebieden. Wij proberen de klachten in een bredere context te plaatsen. De context van de relatie, het gezin, de familie en in de context van cultuur en geschiedenis. We zien de mens als individu, in verbinding met zijn omgeving, op psychisch, sociaal, lichamelijk en spiritueel gebied.

Tegelijkertijd zijn we resultaatgericht. We streven we ernaar in een zo kort mogelijk tijdsbestek samen met u oplossingen te vinden, zodat u weer op eigen kracht verder kan gaan.

Onze behandeling kan bestaan uit:
Relatietherapie
Gezinstherapie
Ouder-kind behandeling  Ouder-kind behandeling; Kinderen uit de knel Verbindend Gezag
Opvoedondersteuning
Interculturele systeemtherapie
Narratieve systeemtherapie
Psychiatrische diagnostiek
Medicamenteuze behandeling
Oplossingsgerichte therapie
Inzichtgevende psychotherapie
Traumabehandeling (oa EMDR, NET)

Scroll naar boven
Scroll naar top