Hoofdgebouw – Eerste verdieping

1.48 NextGreen

NextGreen versterkt de duurzame beweging in het bedrijfsleven. Wij zetten ons in voor wat wezenlijk van waarde is: een leefbare aarde voor iedereen, nu en later. We roepen een halt toe aan klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, uitputting en vervuiling. Wij werken voor en met partijen met groene ambities, die open staan voor dialoog en die …

1.48 NextGreen Lees verder »

Scroll naar boven
Scroll naar top